Stránka funkce Sdílená konfigurace umožňuje sdílení konfiguračních souborů a šifrovacích klíčů služby IIS mezi jedním nebo více servery služby IIS. Na této stránce lze také odebrat počítač ze skupiny, která byla nastavena tak, aby sdílela nastavení konfigurace.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Povolit sdílenou konfiguraci

Konfiguruje službu IIS tak, aby používala sdílené konfigurační soubory.

Poznámka

Po povolení nebo zakázání této možnosti je třeba ukončit a restartovat modul Správce služby IIS.

Fyzická cesta

Popisuje umístění, ze kterého se mají číst konfigurační soubory a šifrovací klíče. Lze zadat síťovou cestu nebo složku na místním počítači.

Uživatelské jméno

Určuje, které uživatelské jméno má služba IIS použít pro přístup k umístění úložiště konfiguračních souborů.

Heslo

Určuje heslo požadované pro ověření uživatelského jména používaného službou IIS pro přístup k umístění úložiště konfiguračních souborů.

Potvrzení hesla

Určuje, zda má uživatel znovu zadat heslo.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Exportovat konfiguraci

Zobrazí dialogové okno Exportovat konfiguraci, ve kterém lze exportovat konfigurační soubory a šifrovací klíče služby IIS mezi jedním nebo více servery služby IIS.

Další odkazy


Obsah