Dialogové okno Upravit nastavení filtrování požadavků umožňuje konfigurovat obecné nastavení a omezení požadavků na webovém serveru.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Povolit neuvedené přípony názvu souboru

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit neuvedené přípony názvu souboru.

Povolit neuvedené operace

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit neuvedené operace.

Povolit rozšířené znaky

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit rozšířené znaky v operacích filtrování požadavků. Příklady rozšířených znaků: Ж, Ы a Я.

Povolit zdvojené uvozovací znaky

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit zdvojené uvozovací znaky.

Maximální povolená délka obsahu (bajty)

Určuje maximální délku obsahu v bajtech.

Poznámka

Zadání hodnoty nula (0) znamená, že délka není omezena.

Maximální délka adresy URL (bajty)

Určuje maximální délku adresy URL v bajtech.

Maximální délka řetězce dotazu (bajty)

Určuje maximální délku řetězce dotazu v bajtech.

Další odkazy


Obsah