Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων φιλτραρίσματος αιτήσεων, για να ρυθμίσετε τις γενικές ρυθμίσεις και τα όρια αιτήσεων στον διακομιστή Web.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Αποδοχή επεκτάσεων ονομάτων αρχείων εκτός λίστας

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επιτρέπονται επεκτάσεις ονομάτων αρχείων εκτός λίστας.

Αποδοχή ρημάτων εκτός λίστας

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επιτρέπονται ρήματα εκτός λίστας.

Αποδοχή χαρακτήρων υψηλού bit

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επιτρέπονται χαρακτήρες υψηλού bit στις λειτουργίες φιλτραρίσματος αιτήσεων. Χαρακτήρες υψηλού bit είναι για παράδειγμα οι: Ж, Ы, and Я.

Αποδοχή διπλού escape

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επιτρέπεται το διπλό escape.

Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος περιεχομένου (byte)

Ορίζει το μέγιστο μήκος, σε byte, για το περιεχόμενο.

Σημείωση

Εάν ορίσετε σε μηδέν (0) τη συγκεκριμένη τιμή, αυτό σημαίνει ότι το μήκος είναι απεριόριστο.

Μέγιστο μήκος διεύθυνσης URL (byte)

Ορίζει το μέγιστο μήκος, σε byte, για μια συμβολοσειρά URL.

Μέγιστη συμβολοσειρά ερωτήματος (Bytes)

Ορίζει το μέγιστο μήκος, σε byte, για μια συμβολοσειρά ερωτήματος.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων