Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη εικονικού καταλόγου και Επεξεργασία εικονικού καταλόγου για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε εικονικούς καταλόγους στις τοποθεσίες και στις εφαρμογές. Οι εικονικοί κατάλογοι είναι δείκτες προς φυσικό περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στον τοπικό υπολογιστή ή σε κοινόχρηστα στοιχεία σε απομακρυσμένους υπολογιστές. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε περιεχόμενο που δεν βρίσκεται σε φυσική μορφή στον κατάλογο της τοποθεσίας ή της εφαρμογής, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν εικονικό κατάλογο που θα περιλαμβάνει περιεχόμενο από διαφορετικό σημείο του διακομιστή Web ή από διαφορετικό υπολογιστή στο δίκτυο.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα τοποθεσίας

Εμφανίζει το όνομα της τοποθεσίας που θα περιέχει τον εικονικό κατάλογο.

Διαδρομή

Εμφανίζει την εφαρμογή που θα περιλαμβάνει τον εικονικό κατάλογο. Εάν δημιουργήσετε έναν εικονικό κατάλογο σε επίπεδο τοποθεσίας, αυτό το πλαίσιο θα εμφανίζει /. Εάν δημιουργήσετε έναν εικονικό κατάλογο σε επίπεδο εφαρμογής, αυτό το πλαίσιο θα εμφανίζει το όνομα της εφαρμογής, όπως /myApp.

Ψευδώνυμο

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον εικονικό κατάλογο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα προγράμματα-πελάτες για να αποκτούν πρόσβαση στο περιεχόμενο από ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση της τοποθεσίας Web είναι http://www.contoso.com και δημιουργήσετε έναν εικονικό κατάλογο για αυτήν την τοποθεσία με την ονομασία /marketing, οι χρήστες θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον εικονικό κατάλογο από το πρόγραμμα περιήγησης Web πληκτρολογώντας http://www.contoso.com/marketing/.

Φυσική διαδρομή

Πληκτρολογήστε τη φυσική διαδρομή ή μεταβείτε στη φυσική διαδρομή, όπου είναι αποθηκευμένο το περιεχόμενο του εικονικού καταλόγου. Το περιεχόμενο μπορεί να βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή ή να προέρχεται από ένα απομακρυσμένο κοινόχρηστο στοιχείο. Εάν το περιεχόμενο είναι αποθηκευμένο στον τοπικό υπολογιστή, πληκτρολογήστε τη φυσική διαδρομή, όπως C:\Content. Εάν το περιεχόμενο σας είναι αποθηκευμένο σε ένα απομακρυσμένο κοινόχρηστο στοιχείο, πληκτρολογήστε τη διαδρομή UNC ως εξής \\Server\Share. Η διαδρομή που καθορίζετε πρέπει να υπάρχει, διαφορετικά ενδέχεται να προκύψει σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων. Προαιρετικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση ως για να καθορίσετε τα διαπιστευτήρια για ένα λογαριασμό στον οποίο έχει εκχωρηθεί δικαίωμα πρόσβασης του περιεχομένου στη φυσική διαδρομή.

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση φακέλου από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τη φυσική θέση του περιεχομένου του εικονικού καταλόγου σας.

Σύνδεση ως

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση ως από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης στη διαδρομή που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Φυσική διαδρομή. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Χρήστης εφαρμογής (έλεγχος ταυτότητας διέλευσης).

Ρυθμίσεις δοκιμής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις δοκιμής από το οποίο μπορείτε να προβάλετε μια λίστα αποτελεσμάτων δοκιμής για να εκτιμήσετε εάν οι ρυθμίσεις διαδρομής είναι έγκυρες.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων