Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό στοιχείων λογαριασμού χρήστη .NET για να προσθέσετε έναν νέο χρήστη. Εάν η δυνατότητα ρόλων δεν είναι ενεργοποιημένη, η σελίδα Στοιχεία λογαριασμού χρήστη .NET είναι η μόνη σελίδα στον οδηγό. Εισαγάγετε τις πληροφορίες για τον νέο χρήστη και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να προσθέσετε ρόλους ή στο κουμπί Τέλοςεάν η δυνατότητα "Ρόλοι" δεν είναι ενεργοποιημένη.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα χρήστη

Καθορίζει μια νέα ταυτότητα χρήστη. Αυτή η τιμή πρέπει να είναι μοναδική.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ορίζει μια προεπιλεγμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ένα χρήστη.

Κωδικός πρόσβασης

Ρυθμίζει τις παραμέτρους ενός κωδικού πρόσβασης για το χρήστη.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Επιβεβαιώνει ότι ο κωδικός πρόσβασης συμφωνεί με εκείνον που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης.

Ερώτηση

Προσδιορίζει μια ερώτηση ασφαλείας, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης. Επιλέξτε μια από τις προεπιλεγμένες ερωτήσεις από την αναπτυσσόμενη λίστα ή εισαγάγετε μια προσαρμοσμένη ερώτηση.

Απάντηση

Προσδιορίζει την απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων