Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης του "Οδηγού δημοσίευσης τοποθεσίας FTP", για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Ανώνυμος

Καθορίζει εάν έχει ενεργοποιηθεί ο ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας.

Βασικός

Καθορίζει εάν έχει ενεργοποιηθεί ο βασικός έλεγχος ταυτότητας.

Να επιτρέπεται η πρόσβαση σε

Καθορίζει ποιοι χρήστες είναι εξουσιοδοτημένοι να συνδέονται στην τοποθεσία FTP. Διαθέσιμες επιλογές:

  • Όλοι οι χρήστες

  • Ανώνυμοι χρήστες

  • Καθορισμένοι ρόλοι ή ομάδες χρηστών

  • Καθορισμένοι χρήστες

Εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή Καθορισμένοι ρόλοι ή ομάδες χρηστών ή Καθορισμένοι χρήστες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το επιπλέον πλαίσιο για να καθορίσετε την πρόσβαση για συγκεκριμένους χρήστες, ρόλους ή ομάδες.

Ανάγνωση

Καθορίζει εάν ο κανόνας επιτρέπει δικαιώματα ανάγνωσης.

Εγγραφή

Καθορίζει εάν ο κανόνας επιτρέπει δικαιώματα εγγραφής.


Πίνακας περιεχομένων