Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Πρόγραμμα επεξεργασίας συλλογής χώρων ονομάτων για να ορίσετε τις υπηρεσίες παροχής ιδιοτήτων για τους χώρους ονομάτων XML του WebDAV. Για να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες ιδιότητες, χρειάζεται να ορίσετε υπηρεσίες παροχής ιδιοτήτων για κάθε χώρο ονομάτων XML που θα χρησιμοποιούν τα προγράμματα-πελάτες WebDAV. Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής χρησιμοποιώντας έναν αστερίσκο (*) για το χώρο ονομάτων XML.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Μέλη

Περιλαμβάνει μια λίστα υπηρεσιών παροχής ιδιοτήτων για τις αντιστοιχίσεις χώρων ονομάτων XML. Για να προσθέσετε μια αντιστοίχιση στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Για να καταργήσετε μια αντιστοίχιση από τη λίστα, επισημάνετε την αντιστοίχιση στη λίστα και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Ιδιότητες

Ορίζει τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία παροχής ιδιοτήτων στις αντιστοιχίσεις χώρων ονομάτων XML.

PropertyStore

Ορίζει την υπηρεσία παροχής ιδιοτήτων για το χώρο ονομάτων XML. Για να ορίσετε μια υπηρεσία παροχής ιδιοτήτων για μια αντιστοίχιση, επιλέξτε το όνομα της υπηρεσίας παροχής από την αναπτυσσόμενη λίστα.

XmlNamespace

Ορίζει το όνομα του χώρου ονομάτων XML για το χώρο αποθήκευσης ιδιοτήτων.

Σημείωση

Μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής ιδιοτήτων χρησιμοποιώντας έναν αστερίσκο (*) για το χώρο ονομάτων XML.


Πίνακας περιεχομένων