Χρησιμοποιήστε την επιλογή Μη επιτρεπόμενες ακολουθίες URL για να καθορίσετε τη λίστα των ακολουθιών URL, για τις οποίες η υπηρεσία FTP θα αρνείται την πρόσβαση. Για παράδειγμα, για να εμποδίσετε την πρόσβαση στον κατάλογο bin της εφαρμογής σας στο Web, μπορείτε να προσθέσετε τον κατάλογο bin ως μη επιτρεπόμενη ακολουθία URL για την τοποθεσία FTP. Όταν ένα πρόγραμμα-πελάτης FTP συνδέεται στην τοποθεσία FTP, ο φάκελος bin θα εμφανίζεται στις εμφανίσεις καταλόγου. Ωστόσο, εάν το πρόγραμμα-πελάτης FTP επιχειρήσει να μεταβεί στο φάκελο bin, η υπηρεσία FTP θα επιστρέψει ένα μήνυμα σφάλματος άρνησης πρόσβασης στο πρόγραμμα-πελάτη FTP.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ακολουθία URL

Εμφανίζει την ακολουθία URL, για την οποία η υπηρεσία FTP θα αρνείται την πρόσβαση.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη ακολουθίας URL

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μη επιτρεπόμενης ακολουθίας για να προσθέσετε μια ακολουθία URL στη λίστα των μη επιτρεπόμενων ακολουθιών URL.

Κατάργηση

Καταργεί από τη λίστα μια επέκταση ονόματος αρχείου, ένα κρυφό τμήμα, μια ακολουθία URL ή μια εντολή.

Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων φιλτραρίσματος αιτήσεων FTP για να ρυθμίσετε τις γενικές ιδιότητες και τα όρια αιτήσεων FTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων