Χρησιμοποιήστε τη σελίδα του οδηγού Καθορισμός ονόματος σύνδεσης για να καθορίσετε ένα φιλικό όνομα για τη σύνδεσή σας στη IIS Manager.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όνομα σύνδεσης

Πληκτρολογήστε ένα φιλικό όνομα για τη σύνδεση. Αυτό το όνομα σύνδεσης εμφανίζεται στο δέντρο στη IIS Manager.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων