Χρησιμοποιεί το παράθυρο διαλόγου Πεδία καταγραφής W3C για να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλαμβάνονται σε αρχεία καταγραφής. Αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι διαθέσιμο μόνο εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή W3C από την αναπτυσσόμενη λίστα Μορφή στο παράθυρο της δυνατότητας Σύνδεση.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ημερομηνία (date)

Καταγράφει την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Ώρα (time)

Καταγράφει την ώρα, σε μορφή Συντονισμένης Παγκόσμιας Ώρας (UTC), κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Διεύθυνση IP υπολογιστή-πελάτη (c-ip)

Καταγράφει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή-πελάτη που υπέβαλε την αίτηση. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Όνομα χρήστη (cs-username)

Καταγράφει το όνομα του πιστοποιημένου χρήστη, του οποίου έχει ελεγχθεί η ταυτότητα και ο οποίος συνδέθηκε στο διακομιστή. Οι ανώνυμοι χρήστες επισημαίνονται με μια παύλα. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Όνομα υπηρεσίας (s-sitename)

Καταγράφει το όνομα της υπηρεσίας Internet και τον αριθμό της παρουσίας που εκτελούνται στο πρόγραμμα-πελάτη τη στιγμή καταγραφής του συμβάντος.

Όνομα διακομιστή (s-computername)

Καταγράφει το όνομα του διακομιστή, στον οποίο δημιουργήθηκε η καταχώρηση του αρχείου καταγραφής.

Διεύθυνση IP διακομιστή (s-ip)

Καταγράφει τη διεύθυνση IP του διακομιστή, στον οποίο δημιουργήθηκε η καταχώρηση του αρχείου καταγραφής. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Θύρα διακομιστή (s-port)

Καταγράφει τον αριθμό θύρας του διακομιστή που έχει ρυθμιστεί για την υπηρεσία. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Μέθοδος (cs-method)

Καταγράφει τη μέθοδο HTTP, για παράδειγμα, GET, η οποία χρησιμοποιείται στην αίτηση. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Κλάδος URI (cs-uri-stem)

Καταγράφει το ενιαίο αναγνωριστικό πόρου (URI) το οποίο είναι ο προορισμός της ενέργειας, για παράδειγμα, Default.htm. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Ερώτημα URI (cs-uri-query)

Καταγράφει το ερώτημα, εάν υπάρχει, το οποίο προσπαθεί να εκτελέσει το πρόγραμμα-πελάτης. Ένα ερώτημα URI είναι απαραίτητο μόνο για δυναμικές σελίδες. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Κατάσταση πρωτοκόλλου (sc-status)

Καταγράφει τον κωδικό της κατάστασης HTTP. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Δευτερεύουσα κατάσταση πρωτοκόλλου (sc-substatus)

Καταγράφει τον κωδικό της δευτερεύουσας κατάστασης HTTP. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Κατάσταση Win32 (sc-win32-status)

Καταγράφει τον κωδικό της κατάστασης των Windows. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Απεσταλμένα byte (sc-bytes)

Καταγράφει τον αριθμό των byte που στάλθηκαν από το διακομιστή.

Ληφθέντα byte (cs-bytes)

Καταγράφει τον αριθμό των byte που λήφθηκαν από το διακομιστή.

Χρονική διάρκεια (time-taken)

Καταγράφει τη χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε για την ενέργεια σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Έκδοση πρωτοκόλλου (cs-version)

Καταγράφει την έκδοση πρωτοκόλλου, HTTP ή FTP, που χρησιμοποιήθηκε από το πρόγραμμα-πελάτη.

Κεντρικός υπολογιστής (cs-host)

Καταγράφει το όνομα κεφαλίδας του κεντρικού υπολογιστή, εάν υπάρχει.

Σημείωση

Το όνομα του κεντρικού υπολογιστή που ρυθμίζετε για την τοποθεσία Web σας ενδεχομένως να εμφανίζεται διαφορετικά στα αρχεία καταγραφής επειδή τα αρχεία καταγραφής HTTP.sys φιλοξενούν ονόματα με χρήση της μορφής κωδικοποίησης Punycode.

Παράγοντας χρήστη (cs(User-Agent))

Καταγράφει το πρόγραμμα περιήγησης από το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Cookie (cs(Cookie))

Καταγράφει το περιεχόμενο του cookie που αποστέλλεται ή λαμβάνεται, εάν υπάρχει.

Αναφέρων (cs(Referer))

Καταγράφει την τελευταία τοποθεσία που επισκέφθηκε ο χρήστης. Αυτή η τοποθεσία παρείχε τη σύνδεση για την τρέχουσα τοποθεσία.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων