Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Έναρξη για να ανοίξετε ξανά εύκολα πρόσφατες συνδέσεις και να δημιουργείτε νέες συνδέσεις σε διακομιστές Web, τοποθεσίες και εφαρμογές, χρησιμοποιώντας τη IIS Manager. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ σε ηλεκτρονικούς πόρους και να διαβάσετε ειδήσεις σχετικά με το IIS.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Πρόσφατες συνδέσεις

Εμφανίζει μια λίστα με τις πρόσφατες συνδέσεις σας σε διακομιστές Web, τοποθεσίες και εφαρμογές. Κάντε διπλό κλικ σε μια σύνδεση στη λίστα για να ανοίξετε εκ νέου τη σύνδεση. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε εκ νέου τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας για να συνδεθείτε.

Εργασίες σύνδεσης

Εμφανίζει τις παρακάτω εργασίες σύνδεσης:

  • Σύνδεση με localhost: Πραγματοποιεί σύνδεση στον τοπικό υπολογιστή με χρήση των διαπιστευτηρίων του χρήστη των Windows που είναι συνδεδεμένος τη δεδομένη στιγμή.

  • Σύνδεση με διακομιστή: Ανοίγει έναν οδηγό από τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό διαχειριστή των Windows.

  • Σύνδεση με τοποθεσία: Ανοίγει έναν οδηγό από τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε σε μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη των Windows ή ένα λογαριασμό χρήστη για τη IIS Manager με δικαιώματα σύνδεσης στην τοποθεσία.

  • Σύνδεση με εφαρμογή: Ανοίγει έναν οδηγό από τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε σε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη των Windows ή ένα λογαριασμό χρήστη για τη IIS Manager με δικαιώματα σύνδεσης στην εφαρμογή.

Ηλεκτρονικοί πόροι

Εμφανίζει μια λίστα με συνδέσεις σε ηλεκτρονικού πόρους σχετικά με το IIS.

Ειδήσεις IIS

Εμφανίζει πρόσφατες ειδήσεις IIS. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ειδήσεων των υπηρεσιών IIS στη γραμμή Ειδήσεις IIS για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων