Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων της τοποθεσίας FTP, για να ορίσετε τη λίστα των επεκτάσεων ονομάτων αρχείων, για τις οποίες η υπηρεσία FTP θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση. Η ρύθμιση παραμέτρων συγκεκριμένων επεκτάσεων ονομάτων αρχείων επιτρέπει στους διαχειριστές διακομιστών Web να ορίζουν ποιες επεκτάσεις ονομάτων αρχείων θα επιτρέπει ή θα απορρίπτει η υπηρεσία FTP, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εντείνετε τα μέτρα ασφαλείας στο διακομιστή σας. Για παράδειγμα, εάν απορρίψετε την πρόσβαση για τα αρχεία *.EXE και *.COM, μπορείτε να εμποδίσετε τα προγράμματα-πελάτες Internet να αποστέλλουν εκτελέσιμα αρχεία στο διακομιστή Web που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση

Το παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία ρυθμίσεων φιλτραρίσματος αιτήσεων FTP" σάς επιτρέπει να ορίσετε εάν θα επιτρέπονται επεκτάσεις ονομάτων αρχείων εκτός λίστας. Μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια τους περιορισμούς πρόσβασης αρχείων για το διακομιστή σας, ορίζοντας ότι οι επεκτάσεις ονομάτων αρχείων εκτός λίστας δεν θα επιτρέπονται και χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων" της τοποθεσίας FTP για το μη αυτόματο καθορισμό της λίστας των επεκτάσεων ονομάτων αρχείων που επιτρέπονται στο διακομιστή σας.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Επέκταση αρχείου

Εμφανίζει την επέκταση ονόματος αρχείου, για την οποία η υπηρεσία FTP θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση.

Επιτρέπεται

Εμφανίζει την κατάσταση της επέκτασης ονόματος αρχείου, η οποία θα είναι είτε True, εάν η επέκταση ονόματος αρχείου επιτρέπεται, είτε False, εάν η επέκταση ονόματος αρχείου απορρίπτεται.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Αποδοχή επέκτασης ονόματος αρχείου

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή επέκτασης ονόματος αρχείου για να προσθέσετε μια επέκταση ονόματος αρχείου στη λίστα των επιτρεπόμενων επεκτάσεων ονομάτων αρχείων.

Απόρριψη επέκτασης ονόματος αρχείου

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Απόρριψη επέκτασης ονόματος αρχείου για να προσθέσετε μια επέκταση ονόματος αρχείου στη λίστα των μη επιτρεπόμενων επεκτάσεων ονομάτων αρχείων.

Κατάργηση

Καταργεί από τη λίστα μια επέκταση ονόματος αρχείου, ένα κρυφό τμήμα, μια ακολουθία URL ή μια εντολή.

Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων φιλτραρίσματος αιτήσεων FTP για να ρυθμίσετε τις γενικές ιδιότητες και τα όρια αιτήσεων FTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων