השתמש בסיומות שמות קבצים של FTP כדי להגדיר רשימה של סיומות שמות קבצים שעבורם שירות FTP ידחה גישה, והם לא יוצגו ברישומי ספריות. קביעת תצורה של סיומות שמות קבצים ספציפיות מאפשרת למנהלי שרתי אינטרנט להתאים אישית אילו סיומות שמות קבצים שירות FTP יאפשר ולאילו הוא ידחה גישה. באפשרותך להשתמש באפשרות זו כדי להדק את אבטחת השרת שלך. לדוגמה, אם תדחה גישה לקבצים מסוג *.EXE ו- *.COM, באפשרותך למנוע מלקוחות אינטרנט אפשרות לטעון קבצי הפעלה לשרת האינטרנט שלך.

הערה

תיבת הדו-שיח 'עריכת הגדרות סינון בקשות של FTP' מאפשרת לציין אם סיומות שמות קבצים לא רשומות מותרות. באפשרותך לכוונן את הגבלות הגישה לקבצים עבור השרת על-ידי ציון שסיומות שמות קבצים לא רשומות אינן מותרות, ושימוש בתכונה 'סיומות שמות קבצים של FTP' כדי לציין באופן ידני את רשימת סיומות שמות הקבצים המותרות בשרת שלך.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

סיומת קובץ

הצגת סיומת שם הקובץ שעבורה שירות FTP יאפשר גישה או ידחה גישה.

מותר

הצגת המצב של סיומת שם קובץ, האפשרויות הן True אם סיומת שם הקובץ מותרת, או False אם סיומת שם הקובץ נדחתה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

אפשר סיומת שם קובץ

פתיחת תיבת הדו-שיח מתן אפשרות לסיומת שם קובץ כדי להוסיף סיומת שם קובץ לרשימה של סיומות שמות קבצים מותרות.

דחיית סיומת שם קובץ

פתיחת תיבת הדו-שיח דחיית סיומת שם קובץ כדי להוסיף סיומת שם קובץ לרשימה של סיומות שמות קבצים שיש לדחות.

הסר

הסרת סיומת שם קובץ, מקטע מוסתר, רצף כתובות URL או פקודה מהרשימה.

עריכת הגדרות תכונה

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות סינון בקשות של FTP כדי לקבוע תצורה של מאפיינים כלליים ומגבלות של בקשות FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים