השתמש בתיבת הדו-שיח הוספת כותרת כדי לציין מגבלת גודל עבור כותרת HTTP מסוימת. אם אורך של כותרת חורג מהערך שצוין, בקשת ה- HTTP המכילה כותרת זו תידחה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

כותרת

מציין את הכותרת שעבורה מודול סינון הבקשות יבדוק את מגבלת הגודל.

מגבלת גודל

מציין את אורך התווים המרבי עבור ערך הכותרת.

למידע נוסף


תוכן העניינים