השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת אתר כדי לערוך את המאפיינים של אתר קיים.

הערה

כדי לערוך פרטי איגוד עבור האתר, השתמש בתיבת הדו-שיח איגודים של אתר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם אתר

הצגת השם הידידותי עבור האתר.

הערה

לא ניתן לשנות שם של אתר מתיבת הדו-שיח עריכת אתר. כדי לשנות שם של אתר, השתמש בפעולה שינוי שם בחלונית פעולות בדף אתרים.

מאגר יישומים

הצגת מאגר היישומים הנבחר עבור האתר.

בחירה

פתיחת תיבת הדו-שיח בחירת מאגר יישומים שממנה באפשרותך לבחור את מאגר יישומים שבו האתר יפעל.

נתיב פיזי

הקלד את הנתיב הפיזי שבו מאוחסן תוכן האתר. התוכן יכול להיות מאוחסן במחשב המקומי או להגיע מספריה מרוחקת או ממיקום משותף מרוחק. אם התוכן מאוחסן במחשב המקומי, הקלד את הנתיב הפיזי, כגון C:/Content. אם התוכן מאוחסן במיקום משותף מרוחק, הקלד נתיב התואם למוסכמה העולמית למתן שמות (UNC), כגון ‎\\Server\Share.

כאפשרות נוספת, לחץ על התחברות בתור כדי לציין אישורים להתחברות לנתיב הפיזי. אם לא תספק אישורים, שרת האינטרנט ישתמש באימות מעבר. המשמעות היא שהגישה לתוכן תתבצע באמצעות הזהות של משתמש היישום, והגישה לקבצי התצורה תתבצע באמצעות הזהות של מאגר היישומים.

פתיחת תיבת הדו-שיח איתור תיקיה שממנה ניתן לבחור את המיקום הפיזי של תוכן האתר.

התקשרות בשם

פתיחת תיבת הדו-שיח התחברות בתור שממנה באפשרותך לבחור כיצד להתחבר לנתיב שהקלדת בתיבה נתיב פיזי. כברירת מחדל, אימות מעבר נבחר.

בדיקת הגדרות

פתיחת תיבת הדו-שיח בדיקת הגדרות שממנה באפשרותך להציג רשימה של תוצאות בדיקה כדי להעריך אם הגדרות הנתיב חוקיות.

למידע נוסף


תוכן העניינים