השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הגבלות IP והגבלות תחום כדי להגדיר הגבלות גישה עבור מחשבי לקוח שלא צוינו או כדי לאפשר הגבלות שם תחום עבור כל הכללים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

גישה עבור לקוחות שלא צוינו

הגדרת הגבלות גישה עבור מחשבי לקוח שלא צוינו. הגדרה זו קובעת אם לאפשר או לדחות גישה למחשב לקוח שלא צוינו על-ידי אף כלל אחר.

הפעל הגבלת שמות תחום

הפעלת כללים שמגבילים את הגישה לפי שם תחום. כלל זה משפיע באופן משמעותי על ביצועי השרת מאחר שהוא מחייב חיפוש DNS עבור כל בקשה.


תוכן העניינים