השתמש בתיבת הדו-שיח הוספת כתובת URL המותרת תמיד כדי להוסיף רצף כתובות URL לרשימת רצפי כתובות URL שעבורן מודול סינון הבקשות יעניק תמיד גישה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

כתובת URL

מציין את כתובת ה- URL שעבורה מודול סינון הבקשות יעניק תמיד גישה.

למידע נוסף


תוכן העניינים