השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הגדרות של אימות בסיסי כדי להגדיר אימות בסיסי עבור אתר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

תחום המשמש כברירת מחדל

הקלד את השם של תחום שכנגדו ברצונך לאמת משתמשים כברירת מחדל. משתמשים שאינם מספקים שם תחום כאשר הם מתחברים לאתר שלך מאומתים כנגד תחום זה.

תחום

הקלד את שם התחום של DNS או את כתובת האינטרנט שתשתמש באישורים שאומתו כנגד תחום ברירת המחדל. ציון תחום הוא אופציונלי עבור אימות בסיסי.

חשוב

אם תזין שם תחום המשמש כברירת מחדל בתיבה תחום, שם התחום הפנימי של Microsoft Windows עלולים להיחשף למשתמשים חיצוניים במהלך ציון שם המשתמש והסיסמה.

למידע נוסף


תוכן העניינים