השתמש בתיבת הדו-שיח מאפיין פרופיל של ‎.NET כדי להגדיר או לערוך מאפייני פרופיל שעוקבים אחר מידע מותאם אישית הדרוש ליישום שלך, כולל:

  • פרטי משתמש, כגון כתובת או עיר.

  • העדפות, כגון ערכת צבעים או רשימה של נתוני מניות למעקב.

  • מידע מותאם אישית אודות ההפעלה הנוכחית, כגון עגלת קניות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם

הגדרת השם של מאפיין הפרופיל.

סוג נתונים

ציון הסוג עבור המאפיין. ברירת המחדל היא String. באפשרותך לציין מחלקת ‎.NET כלשהי כסוג (Int32, DateTime, StringCollection, וכן הלאה).

ערך ברירת המחדל

ציון הערך שמשמש לאתחול המאפיין.

אפשרויות עריכה בסדרה

ציון מעצב העריכה בסידרה (String, Binary, XML או עריכה בסידרה ספציפית לספק). ברירת המחדל היא String.

קריאה בלבד

קביעה אם ניתן לשנות את המאפיין.

זמין עבור משתמשים אנונימיים

קביעה אם המאפיין מנוהל עבור משתמשים אנונימיים. כברירת מחדל, תיבת סימון זו ריקה.

למידע נוסף


תוכן העניינים