השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת סוג MIME ועריכת סוג MIME כדי ליצור ולערוך סוגי Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)‎. סוגי MIME מסייעים למחשבי לקוח לטפל כראוי בסיומות חדשות של שמות קבצים. אם IIS לא מזהה את סיומת שם הקובץ הנדרשת על-ידי מחשב הלקוח, הוא שולח את התוכן כסוג MIME המוגדר כברירת מחדל, כלומר Application. סוג MIME זה מציין שהקובץ מכיל נתוני יישומים, ובדרך כלל המשמעות היא שמחשבי הלקוח לא יכולים לעבד את הקובץ.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

הרחבה

הקלד סיומת שם קובץ. זוהי סיומת שם קובץ סטטית, לדוגמה, ‎.chm.

סוג MIME

הקלד סוג MIME, לדוגמה, application/octet-stream.

למידע נוסף


תוכן העניינים