Du använder dialogrutorna Lägg till MIME-typ och Redigera MIME-typ för att skapa och redigera MIME-typer (Multipurpose Internet Mail Extensions). MIME-typer hjälper klienter att hantera nya filnamnstillägg på rätt sätt. Om IIS inte känner igen ett filnamnstillägg som begärs av klienten skickar IIS innehållet till standard-MIME-typen, som är Program. Denna MIME-typ tyder på att filen innehåller programinformation och det betyder för det mesta att klienten inte kan bearbeta filen.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Filtillägg

Ange ett filnamnstillägg. Det här är ett statiskt filnamnstillägg, till exempel .chm.

MIME-typ

Ange en MIME-typ, till exempel application/octet-stream.

Se även


Innehåll