Använd sidan Information om autentisering och auktorisering i FTP-platsens publiceringsguide för att ange inställningar för autentisering och auktorisering.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Anonym

Anger om Anonym autentisering är aktiverad eller inte.

Grundläggande

Anger om Grundläggande autentisering är aktiverad eller inte.

Tillåt åtkomst till

Anger vem som har behörighet att logga in på FTP-platsen. Följande alternativ finns:

  • Alla användare

  • Anonyma användare

  • Angivna roller eller användargrupper

  • Angivna användare

Om du använder Angivna roller eller användargrupper eller Angivna användare måste du ange åtkomst för specifika användare, roller eller grupper i tilläggsrutan.

Läsbehörighet

Anger om regeln tillåter läsbehörighet eller inte.

Skrivbehörighet

Anger om regeln tillåter skrivbehörighet eller inte.


Innehåll