Du använder autentisering av AD-klientcertifikat för att mappa klientcertifikatinformation över ett flertal servrar.

OBS

Jokerteckenmappning med AD-klientcertifikatautentisering är mindre effektivt än ursprunglig IIS-mappning med jokertecken.

Om du väljer autentisering av AD-klientcertifikat kan du inte använda IIS-certifikatmappning för andra platser som finns på den valda webbservern.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Autentisering av AD-klientcertifikat

Välj för att hantera autentisering av AD-klientcertifikat.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Aktivera

Aktiverar autentisering av AD-klientcertifikat.

Inaktivera

Inaktiverar autentisering av AD-klientcertifikat.

Se även


Innehåll