Ověřování certifikátu klienta pomocí služby AD (Active Directory) lze použít pro mapování informací klientských certifikátů v rámci většího počtu serverů.

Poznámka

Mapování se zástupnými znaky je při použití ověřování certifikátu klienta pomocí služby Active Directory méně výkonné než nativní mapování se zástupnými znaky služby IIS.

Vyberete-li ověřování certifikátu klienta pomocí služby Active Directory, nemůžete použít mapování certifikátů služby IIS pro žádné jiné weby, jejichž hostitelem je vybraný server.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Ověřování certifikátu klienta pomocí služby Active Directory

Vyberete-li tuto možnost, můžete ověřování certifikátu klienta pomocí služby Active Directory spravovat.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Povolit

Povolí ověřování certifikátu klienta pomocí služby Active Directory.

Zakázat

Zakáže ověřování certifikátu klienta pomocí služby Active Directory.

Další odkazy


Obsah