Na stránce Fondy aplikací lze spravovat seznam fondů aplikací na webovém serveru.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle. Seznam prohledáte zadáním vyhledávacích kritérií do dialogového okna Filtr, rozbalením seznamu Přejít vyberete pole pro hledání a poté klikněte na tlačítko Přejít nebo stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li odebrat kritéria filtru, klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazuje název každého fondu aplikací.

Stav

Zobrazuje, zda je fond aplikací spuštěn.

Verze rozhraní .NET Framework

Zobrazuje verzi rozhraní .NET Framework, kterou daný fond aplikací používá. Pokud byl fond aplikací nakonfigurován tak, aby nepoužíval rozhraní .NET Framework, je nastavena hodnota Bez spravovaného kódu.

Spravovaný režim kanálů

Zobrazuje režim zpracování požadavků, který daný fond aplikací používá.

K dispozici jsou hodnoty Integrovaný a Klasický. Je-li nastavena hodnota Integrovaný, služba IIS použije ke zpracování požadavků ve fondu aplikací integrovaný kanál zpracování požadavků IIS a ASP.NET. Je-li nastavena hodnota Klasický, služba IIS použije ke zpracování požadavků ve fondu aplikací samostatné kanály zpracování požadavků IIS a ASP.NET.

Identita

Zobrazuje identitu použitou fondem aplikací. K dispozici jsou hodnoty Síťová služba, Místní služba, Místní systém nebo název účtu uživatele pro vlastní identitu.

Aplikace

Zobrazuje počet aplikací, které fond aplikací obsahuje.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat fond aplikací

Otevře dialogové okno Přidat fond aplikací, v němž můžete přidat fond aplikací na webový server.

Nastavit předvolby fondu aplikací

Otevře dialogové okno Výchozí nastavení fondu aplikací, ve kterém lze nastavit výchozí hodnoty pro všechny fondy aplikací přidané na webový server.

Spustit

Spustí vybraný fond aplikací.

Zastavit

Zastaví vybraný fond aplikací. Tato akce způsobí, že služba WAS (Aktivační služba procesů systému Windows) ukončí všechny pracovní procesy obsluhující daný fond aplikací. Správce musí zastavený fond aplikací znovu spustit. V opačném případě dojde u požadavků odeslaných aplikacím ve fondu aplikací k chybě 503 protokolu HTTP (Služba není k dispozici).

Recyklovat

Zastaví a znovu spustí vybraný fond aplikací. Restartování fondu aplikací způsobí, že bude fond aplikací do dokončení restartování dočasně nedostupný.

Základní nastavení

Otevře dialogové okno Upravit fond aplikací, v němž můžete upravit nastavení zadaná při vytvoření vybraného fondu aplikací. Tato akce je dostupná pouze v případě, že je vybrána položka v seznamu na stránce funkce.

Recyklace

Spustí průvodce Upravit nastavení recyklace fondu aplikací, ve kterém lze zadat podmínky, za kterých se má fond aplikací recyklovat, a nakonfigurovat způsob, jakým se budou protokolovat události recyklace.

Upřesnit nastavení

Otevře dialogové okno Upřesnit nastavení, ve kterém lze nakonfigurovat rozšířená nastavení pro vybraný fond aplikací.

Přejmenovat

Zpřístupní pole Název vybraného fondu aplikací, aby bylo možné fond aplikací přejmenovat.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Poznámka

Fond aplikací, který obsahuje aplikace, nelze odebrat. Před odebráním fondu aplikací je třeba z něj všechny aplikace přesunout.

Zobrazit aplikace

Otevře stránku funkce Aplikace, na které jsou zobrazeny všechny aplikace patřící do vybraného fondu aplikací.

Další odkazy


Obsah