Na stránce funkce Certifikáty serveru lze zobrazit názvy certifikátů, plně kvalifikované názvy domény (FQDN) hostitelů, pro které byly certifikáty vydány, a plně kvalifikované názvy domény pro servery, které certifikáty vydaly.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazuje názvy certifikátů vydaných pro klienty, kteří jsou spuštěni na internetových nebo intranetových hostitelích.

Poznámka

Pro certifikáty nemusí být uvedeny názvy. Informace o certifikátech můžete získat také z jiných sloupců.

Vystaveno pro

Zobrazuje plně kvalifikované názvy domény internetových a intranetových hostitelů, pro které byly certifikáty vydány.

Vystavitel

Zobrazuje plně kvalifikované názvy domén serverů, které vydaly certifikáty pro klienty, kteří jsou spuštěni na internetových nebo intranetových hostitelích.

Datum konce platnosti

Zobrazuje datum, kdy vyprší platnost certifikátu.

Hodnota hash certifikátu

Zobrazuje binární data, která generuje algoritmus hash. Tato data sice certifikát jednoznačně identifikují, ale nelze je používat pro trasování certifikátu. Algoritmus hash je totiž jednosměrný proces.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Importovat

Zobrazí dialogové okno Importovat certifikát, ve kterém lze obnovit ztracený nebo poškozený certifikát, jehož záložní kopii jste si vytvořili, nebo nainstalovat certifikát odeslaný jiným uživatelem nebo certifikační autoritou (CA).

Vytvořit žádost o certifikát

Zobrazí stránku průvodce Vlastnosti rozlišujícího názvu, na které lze zadat údaje o organizaci pro externí certifikační autoritu.

Dokončit žádost o certifikát

Zobrazí dialogové okno Dokončit žádost o certifikát, ve kterém můžete nainstalovat certifikáty, které obdržíte od certifikační autority.

Vytvořit certifikát domény

Zobrazí stránku průvodce Vlastnosti rozlišujícího názvu, na které lze zadat údaje o organizaci pro interní certifikační autoritu.

Vytvořit certifikát podepsaný sám sebou

Zobrazí dialogové okno Vytvořit certifikát podepsaný sám sebou, ve kterém lze vytvořit certifikáty pro použití v testovacím prostředí serveru nebo k řešení potíží s certifikáty jiných dodavatelů.

Zobrazit

Zobrazí dialogové okno Certifikát, ve kterém můžete zobrazit podrobnosti o certifikátu. Chcete-li zobrazit tuto možnost, je třeba vybrat certifikát.

Exportovat

Zobrazí dialogové okno Exportovat certifikát, ve kterém lze exportovat certifikáty ze zdrojového serveru, chcete-li tentýž certifikát použít na cílovém serveru nebo chcete-li vytvořit zálohu certifikátu a přidruženého soukromého klíče. Chcete-li zobrazit tuto možnost, je třeba vybrat certifikát.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce. Chcete-li zobrazit tuto možnost, je třeba vybrat certifikát.

Další odkazy


Obsah