V dialogovém okně Nastavit pověření můžete změnit účet, který služba IIS používá pro anonymní přístup k webům a aplikacím. Ve výchozím nastavení používá služba IIS 7 pro anonymní přístup účet IUSR. Tento účet je vytvořen při instalaci služby IIS 7.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Uživatelské jméno

Zadejte název účtu, pomocí kterého má služba IIS přistupovat k webům a aplikacím.

Důležité informace

Pokud jako účet anonymního uživatele použijete místo účtu IUSR jiný síťový účet, může dojít k ohrožení zabezpečení, protože tak anonymním uživatelům poskytujete pověření správce přidružená k tomuto účtu.

Heslo

Zadejte heslo přidružené k účtu, který má služba IIS použít pro anonymní přístup k webům nebo aplikacím.

Důležité informace

Dojde-li ke změně hesla přidruženého k tomuto účtu, musíte rovněž změnit heslo v dialogovém okně Nastavit pověření. Pokud se heslo účtu neshoduje s heslem v dialogovém okně Nastavit pověření, budou přidružený web nebo aplikace zakázány.

Potvrzení hesla

Znovu zadejte heslo přidružené k účtu, který má služba IIS použít pro anonymní přístup k webům nebo aplikacím.

Další odkazy


Obsah