Dialogové okno Importovat certifikát lze použít k obnovení ztraceného nebo poškozeného certifikátu, jehož záložní kopii jste si vytvořili, nebo k instalaci certifikátu odeslaného jiným uživatelem nebo certifikační autoritou (CA).

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Soubor certifikátu (.pfx)

Do pole Soubor certifikátu (.pfx) zadejte název souboru nebo klikněte na tlačítko Procházet a přejděte k názvu souboru, v němž je uložen exportovaný certifikát.

Heslo

Pokud byl certifikát exportován s heslem, zadejte ho do pole Heslo.

Povolit export tohoto certifikátu

Políčko Povolit export tohoto certifikátu zaškrtněte, chcete-li mít možnost certifikát exportovat. Pokud nechcete povolit další exporty tohoto certifikátu, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit export tohoto certifikátu.

Další odkazy


Obsah