Stránku Operace HTTP použijte k vytvoření seznamu operací, pro které modul filtrování požadavků povolí nebo odepře přístup. Příklady operací HTTP: GET, POST a HEAD.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Akce

Zobrazí akci, pro kterou modul filtrování požadavků povolí nebo odepře přístup.

Povoleno

Zobrazí stav akce. Možné hodnoty jsou True, je-li akce povolena, nebo False, je-li odepřena.

Poznámka

Blokovány budou pouze akce, které jsou zobrazeny v seznamu a u nichž je parametr Povoleno nastaven na hodnotu False. Všechny ostatní akce jsou povoleny.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Povolit operaci

Otevře dialogové okno Povolit operaci, které umožňuje přidat operaci do seznamu povolených operací.

Odepřít operaci

Otevře dialogové okno Odepřít operaci, které umožňuje přidat operaci do seznamu odepřených operací.

Popis běžných elementů naleznete v tématu Stránka Filtrování požadavků.

Další odkazy


Obsah