HTTP-verbit-sivulla voit luoda luettelon verbeistä, joille pyyntöjen suodatusmoduuli sallii tai joilta se estää käytön. HTTP-verbejä ovat esimerkiksi GET, POST ja HEAD.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Verbi

Näyttää verbin, jolle pyyntöjen suodatusmoduuli sallii tai jolta se estää käytön.

Sallittu

Näyttää verbin tilan. Se on True, jos verbi sallitaan, ja False, jos verbi estetään.

Huomautus

Vain sellaiset luettelossa näkyvät verbit estetään, joiden Sallittu-asetukseksi on määritetty False. Kaikki muut verbit sallitaan.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Salli verbi

Avaa Salli verbi -valintaikkunan, jossa voit lisätä verbin sallittujen verbien luetteloon.

Estä verbi

Avaa Estä verbi -valintaikkunan, jossa voit lisätä verbin estettyjen verbien luetteloon.

Katso yleiset elementit kohdasta Pyyntöjen suodatus -sivu.

Katso myös


Sisällys