MIME-tyypit-ominaisuussivulla voi hallita MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) -tyyppien luetteloa, jossa määritetään sisältötyypit, joita WWW-palvelin voi lähettää selaimelle tai sähköpostiohjelmalle.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisälaajennus

Näyttää tiedostotunnisteen, joka voi olla esimerkiksi .chm.

MIME-tyyppi

Näyttää MIME-tyypin, joka voi olla esimerkiksi application/octet-stream.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää

Avaa Lisää MIME-tyyppi -valintaikkunan, jossa voi lisätä järjestelmään MIME-tyypin.

Muokkaa

Avaa Muokkaa MIME-tyyppiä -valintaikkunan, jossa voi muokata valittua MIME-tyyppiä.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Katso myös


Sisällys