Voit määrittää URL-osoitteen seurattavat kohteet ohjatun Lisää epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasääntö -toiminnon Valitse seurantapalvelut -sivulla tai ohjatussa Muokkaa epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasääntöä -toiminnossa. Seurattavia tietoja ovat esimerkiksi seurantapalvelut, yksityiskohtaisuus ja palvelun seuraamat alueet.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Palvelut

Määrittää toiminta-alueen seurattavaksi. Voit valita vähintään yhden seuraavista seurantapalveluista:

 • ASP - Valitsemalla tämän voit seurata ASP-pyynnön toteuttamisen alkamis- ja päättymisaikoja.

 • ASP.NET - Valitsemalla tämän voit seurata siirtymisiä hallittuun koodiin ja takaisin hallitusta koodista. Tämä sisältää kaikki .aspx-tiedostojen pyynnöt ja kaikki hallittujen moduulien käsittelemät pyynnöt, kuten staattiset tiedostot, jotka on määritetty käyttämään lomakepohjaista tunnistautumista.

 • ISAPI-laajennus - Valitsemalla tämän voit seurata pyynnön siirtymistä ISAPI-laajennuksen prosessiin ja takaisin.

 • WWW Server - Valitsemalla tämän voit seurata pyyntöjä IIS-työprosessin eri vaiheissa.

Yksityiskohtaisuus

Määrittää, millaisen määrän tietoja kukin palvelu raportoi seurantalokiin. Yksityiskohtaisuudet ovat sisällyttäviä. Se tarkoittaa, että valitsemalla esimerkiksi Virheet voit määrittää, että lokitiedostoon sisällytetään Virheet-, Vakavat virheet- ja Yleiset-tapahtumat. Voit valita vähintään yhden seuraavista yksityiskohtaisuuden tasoista:

 • Yleiset - Antaa pyydettyjen toimen kontekstitietoja. Esimerkiksi IIS 7 -ohjelman IISGeneralEvents::GENERAL_REQUEST_START kirjaa lokiin pyynnön URL-osoitteen ja verbin.

 • Vakavat virheet - Antaa tietoja toimista, jotka voivat aiheuttaa prosessin päättymisen tai jotka ovat aiheuttamassa prosessin päättymisen.

 • Virheet - Antaa tietoja osista, joiden suorittamista palvelimessa yritetään, jotka kohtaavat virheen ja jotka eivät voi jatkaa pyyntöjen käsittelemistä. Nämä virheet ovat ehtoja, jotka tavallisesti johtavat pyynnön käsittelyn päättymiseen jonkin virheen seurauksena. Valtuutustapahtuma käy esimerkiksi tällaisesta tilanteesta.

 • Varoitukset - Antaa tietoja osista, joiden suorittamista palvelimessa yritetään, jotka kohtaavat virheen, mutta jotka voivat jatkaa pyyntöjen käsittelemistä.

 • Tiedot - Antaa pyyntöjä koskevia yleisiä tietoja.

 • Yksityiskohtainen - Antaa pyyntöjä koskevia tarkkoja tietoja.

Alueet

Määrittää palveluiden seuraamat alueet.

Jos palveluksi on valittu ASP.NET-seurantapalvelu, valitse vähintään jokin seuraavista alueista seurattavaksi:

 • Infrastruktuuri - Valitsemalla tämän voit seurata tapahtumia, jotka liittyvät pääasiassa siirtymisiin ASP.NET-infrastruktuurin osista toisiin.

 • Moduuli - Valitsemalla tämän voit seurata tapahtumia, jotka kirjataan pyynnön siirtyessä HTTP-putkimoduuleihin ja pyynnön lähtiessä HTTP-putkimoduuleista. Tätä aluetta käytetään myös hallittujen moduulien seurantatapahtumien sieppaamiseen.

 • Sivu - Valitsemalla tämän voit luoda seurantatapahtumia, jotka vastaavat tiettyjen sivuihin liittyvien ASP.NET-tapahtumien suorittamista. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi Page_Load. Tätä aluetta käytetään myös sivun ASP.NET-tapahtumien Trace.Write ja Trace.Warn sieppaamiseen.

 • AppServices - Valitsemalla tämän voit seurata tapahtumia, jotka kirjataan osana uusia sovelluspalvelutoimintoja.

Jos palveluksi on valittu WWW Server -seurantapalvelu, valitse vähintään jokin seuraavista alueista seurattavaksi:

 • Todennus - Valitsemalla tämän voit seurata todennusyrityksiä. Seurattavia tietoja ovat myös todennetun käyttäjän nimi, todennustapa (anonyymi todennus, perustodennus tai jokin muu) sekä todennusyrityksen seuraukset (onnistuminen, epäonnistuminen, virhe ja niin edelleen).

 • Suojaus - Valitsemalla tämän voit luoda seurantatapahtumia, kun IIS:ää käyttävä palvelin hylkää pyyntöjä tietoturvasyistä. Hylättävä pyyntö voi olla esimerkiksi asiakkaan lähettämä resurssin käyttöpyyntö.

 • Suodatin - Valitsemalla tämän voit määrittää, kuinka kauan ISAPI-suodattimelta menee pyyntöjen käsittelemiseen.

 • StaticFile - Valitsemalla tämän voit seurata, kuinka kauan staattisten tiedostojen pyyntöjen suorittaminen kestää tai kuinka suodattimet mahdollisesti muuttavat pyyntöjä.

 • CGI - Valitsemalla tämän voit luoda CGI-tiedoston pyyntöön liittyviä seurantatapahtumia.

 • Pakkaus - Valitsemalla tämän voit luoda pakattuun vastaukseen liittyviä seurantatapahtumia.

 • Välimuisti - Valitsemalla tämän voit luoda seurantatapahtumia pyyntöön liittyvistä välimuistitoimista.

 • RequestNotifications - Valitsemalla tämän voit siepata kaikki pyyntöilmoitukset sekä lähtemisen että saapumisen yhteydessä.

 • Moduuli - Valitsemalla tämän voit seurata tapahtumia, jotka kirjataan pyynnön siirtyessä HTTP-putkimoduuleihin ja pyynnön lähtiessä HTTP-putkimoduuleista. Tätä aluetta käytetään myös hallittujen moduulien seurantatapahtumien sieppaamiseen.

Katso myös


Sisällys