Muokkaa virheiden sivujen asetuksia -valintaikkunassa voit määrittää virhesivujen tilan ja sivun oletusominaisuudet. Asetukset koskevat kaikkia virhesivuja.

Lisätietoja on kohdassa .NET-virhesivut.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimi Kuvaus

Tila

Valitse virhesivujen tila: Käytössä, Ei käytössä tai Vain etäkäyttö.

Absoluuttinen URL-osoite

Määrittää URL-osoitteen, johon selain ohjataan virheen ilmetessä. Jos määritettä ei ole määritetty, saat yleisen virhesanoman.

URL-osoite voi olla absoluuttinen tai suhteellinen. Esimerkiksi on absoluuttinen URL-osoite. Suhteellinen URL-osoite, kuten /ErrorPage.htm, on suhteellinen määritteen URL-osoitteen määrittävään Web.config-tiedostoon nähden. Se ei ole suhteellinen siihen WWW-sivustoon nähden, jossa virhe on ilmennyt. Aaltoviivalla (~) alkava URL-osoite, kuten ~/ErrorPage.htm, ilmaisee, että määritetty URL-osoite on suhteellinen sovelluksen pääpolkuun nähden.


Sisällys