Määritä yleiset HTTP-vastausten otsikot -valintaikkunassa voit määrittää otsikot, jotka ottavat käyttöön loppumattomat HTTP-prosessit, ja sen, milloin WWW-sisältö vanhenee.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Ota loppumattomat HTTP-prosessit käyttöön

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat pitää asiakas-/palvelinyhteyden avoinna useissa palvelimeen tehtävissä pyynnöissä. Avoinna oleva yhteys parantaa suorituskykyä asiakkaan tehdessä useita WWW-sivun sisällön pyyntöjä, koska palvelin voi nopeammin palauttaa kunkin pyynnön sisällön.

Huomautus

Sinun on käytettävä loppumattomia HTTP-prosesseja, kun käytät integroitua suojausta tai yhteyteen perustuvia todennuspalveluja integroituna Windows-todennuksena.

Vanhenna WWW-sisältö

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää WWW-sisällön vanhenemisen. WWW-palvelin palauttaa tämän otsikon arvon asiakasselaimelle HTML-tiedoston otsikossa. Selain määrittää, näytetäänkö asiakastietokoneen välimuistissa oleva sivu vai pyydetäänkö palvelimesta päivitetty sivu, vertaamalla tätä arvoa nykyiseen päivämäärään.

Määritä sitten sisällön vanhentumispäivämäärä valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista.

  • Heti - Sisältö vanhenee heti sen toimittamisen jälkeen. Tämä asetus on paras vaihtoehto silloin, kun sisällössä on arkaluontoisia tietoja, joita et halua tallentaa välimuistiin tai joita päivitetään usein.

  • Ajan jälkeen - Määrittää ajan, jonka jälkeen sisältö vanhenee. Tämä asetus on paras vaihtoehto silloin, kun sisältöä päivitetään säännöllisesti, kuten päivittäin tai viikoittain. Kirjoita arvo vastaavaan ruutuun ja valitse luettelosta jokin seuraavista arvoista: Sekuntia, Minuuttia, Tuntia tai Päivää.

  • Päivämäärä ja kellonaika (UTC-aikamuodossa) - Määrittää tarkan päivämäärän ja kellonajan, jolloin sisältö vanhenee. Tämä asetus on paras vaihtoehto silloin, kun sisältö ei muutu usein.

Katso myös


Sisällys