Pomocí dialogového okna Nastavit společné hlavičky HTTP odpovědi lze konfigurovat hlavičky, které povolují udržování otevřených připojení HTTP a určují, kdy ukončit platnost webového obsahu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Povolit udržování otevřeného připojení HTTP

Tuto možnost vyberte, chcete-li udržovat připojení klienta k serveru při větším množství požadavků na server. Otevřené připojení zlepšuje výkon v případech, kdy klient zašle více požadavků na obsah webové stránky, protože server může každému z požadavků rychleji vrátit obsah.

Poznámka

Pokud používáte integrované zabezpečení nebo služby ověřování založeného na připojení, jako například Integrované ověřování systému Windows, je třeba použít udržování otevřeného připojení HTTP.

Vypršení webového obsahu

Tuto možnost vyberte, chcete-li nakonfigurovat platnost webového obsahu. Webový server vrátí tuto hodnotu hlavičky prohlížeči klienta v hlavičce souboru HTML. Prohlížeč ji porovná s aktuálním datem a rozhodne, zda má být v klientském počítači zobrazena stránka uložená v mezipaměti nebo zda má být serveru odeslán požadavek na aktualizovanou stránku.

Poté zadejte, kdy má být ukončena platnost webového obsahu, výběrem jedné z následujících možností:

  • Okamžitě - ukončí platnost webového obsahu ihned po doručení. Toto nastavení je nejvíce vhodné pro obsah s citlivými informacemi, které nechcete ukládat do mezipaměti, nebo pro velmi často aktualizovaný obsah.

  • Po uplynutí - nastaví dobu, po které bude ukončena platnost webového obsahu. Toto nastavení je nejvíce vhodné pro pravidelně aktualizovaný obsah, například denně nebo týdně. Do příslušného pole zadejte hodnotu a vyberte jednu z následujících hodnot ze seznamu: sekund, minut, hodin, dní.

  • Čas (koordinovaný světový čas (UTC)) - nastaví přesné datum a čas ukončení platnosti obsahu. Toto nastavení je nejvíce vhodné pro obsah, u kterého se nepředpokládají časté změny.

Další odkazy


Obsah