Pomocí dialogového okna Povolit uživatele lze uživatelům programu Správce služby IIS, uživatelům systému Windows a členům skupin systému Windows povolit připojení k webu nebo aplikaci. Uživatelé mohou konfigurovat delegované funkce na jakýchkoli webech nebo v aplikacích, ke kterým povolíte přístup.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Windows

Tuto možnost vyberte, chcete-li uživateli systému Windows nebo členům skupiny systému Windows povolit připojení k webu nebo aplikaci. Pokud vyberete tuto možnost, účet systému Windows už musí být vytvořený na webovém serveru nebo v doméně, ke které je server připojen.

Správce služby IIS

Tuto možnost vyberte, chcete-li uživateli programu Správce služby IIS povolit připojení k webu nebo aplikaci. Pokud vyberete tuto možnost, účet programu Správce služby IISuž musí být v programu Správce služby IIS vytvořen na úrovni serveru.

Poznámka

Tato možnost je povolená pouze v případě, že nakonfigurujete službu správy tak, aby přijímala připojení jak uživatelů systému Windows, tak uživatelů programu Správce služby IIS.

Vybrat

Pokud vyberete možnost Windows, kliknutím na tlačítko Vybrat otevřete dialogové okno Vybrat uživatele nebo skupinu a vyhledejte uživatele nebo skupinu systému Windows.

Poznámka

Chcete-li do vyhledávání zahrnout skupiny systému Windows, klikněte v dialogovém okně Vybrat uživatele nebo skupinu na tlačítko Typy objektů, vyberte položku Skupiny a klikněte na tlačítko OK. Pokud je počítač připojen do domény a chcete v doméně vyhledat uživatele nebo skupiny, klikněte na tlačítko Umístění, vyberte umístění a klikněte na tlačítko OK.

Pokud vyberete možnost Správce služby IIS, kliknutím na tlačítko Vybrat otevřete dialogové okno Uživatelé a vyberte jednoho nebo více uživatelů programu Správce služby IIS.

Další odkazy


Obsah