Chcete-li službu IIS konfigurovat na periodické restartování pracovních procesů ve fondu aplikací, použijte stránku Podmínky recyklace v průvodci Upravit nastavení recyklace fondu aplikací. To může pomoci obnovit cenné systémové prostředky a lépe spravovat chybné pracovní procesy.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Pravidelné časové intervaly (v minutách)

V případě výběru této možnosti můžete zadat časový interval v minutách, ve kterém má služba IIS pracovní proces recyklovat. Tuto možnost můžete zvolit, pokud máte aplikaci, která způsobuje potíže v případě spuštění po delší dobu. Na základě svých znalostí o aplikaci byste tuto hodnotu měli nastavit na dobu kratší než doba, po jejímž uplynutí dojde k selhání aplikace.

Pevný počet požadavků

V případě výběru této možnosti můžete zadat počet požadavků, po kterém má služba IIS pracovní proces recyklovat. Tuto možnost můžete zvolit, pokud máte aplikaci, která způsobuje potíže po dosažení určitého počtu požadavků. Na základě svých znalostí o aplikaci byste tuto hodnotu měli konfigurovat na počet požadavků nižší než počet, po kterém dochází k selhání aplikace.

Určitá doba

V případě výběru této možnosti můžete zadat čas nebo časy, ve kterých má služba IIS pracovní proces recyklovat v 24hodinovém období. Chcete-li například pracovní proces recyklovat ve 4:30 a v 16:30, zadejte 4:30, 16:30. Zadaný čas vychází z místního času na webovém serveru. Tuto možnost můžete zvolit, pokud máte aplikaci způsobující potíže při spuštění po delší dobu a chcete fond aplikací recyklovat v určitou dobu, například pozdě v noci nebo brzy ráno, aby se zabránilo negativnímu dopadu na uživatele. Na základě svých znalostí o aplikaci byste tento interval měli nastavit s dostatečnou frekvencí, aby se zabránilo selhání aplikace.

Využití virtuální paměti (kB)

V případě výběru této možnosti můžete zadat maximální počet kilobajtů společné systémové virtuální paměti, kterou smí použít pracovní proces, než dojde k jeho recyklaci. Tuto možnost můžete zvolit, když na serveru zjistíte stálý nárůst používané virtuální paměti. Může to znamenat, že si aplikace rezervuje paměť několikrát, což fragmentuje paměťovou haldu. Zadání příliš vysoké hodnoty může mít vážné důsledky na výkon systému. Nejprve byste měli práh virtuální paměti nastavit na hodnotu nižší než 70 procent volné virtuální paměti, a potom v případě potřeby toto nastavení upravit.

Využití soukromé paměti (kB)

V případě výběru této možnosti můžete zadat maximální počet kilobajtů soukromě přidělené fyzické paměti systému, kterou smí použít pracovní proces, než dojde k jeho recyklaci. Tuto možnost můžete zvolit, když máte aplikaci, která nevrací paměť. Zadání příliš vysoké hodnoty může mít vážné důsledky na výkon systému. Nejprve byste měli tuto hodnotu nastavit na méně než 60 procent volné fyzické paměti na serveru, a potom v případě potřeby toto nastavení upravit.

Další odkazy


Obsah