Stránka Skryté segmenty umožňuje definovat seznam segmentů adres URL, pro které modul filtrování požadavků odepře přístup a nezahrne je ve výpisech adresářů. Segment URL je část cesty URL mezi lomítky (/).

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Segment

Zobrazuje segment URL, pro který služba filtrování požadavků odepře přístup a nezobrazí jej ve výpisech adresářů.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Přidat skrytý segment

Otevře dialogové okno Přidat skrytý segment, v němž můžete přidat skrytý segment do seznamu skrytých segmentů.

Popis běžných elementů naleznete v tématu Stránka Filtrování požadavků.

Další odkazy


Obsah