Op de pagina Verborgen segmenten kunt u de lijst met URL-segmenten definiëren waarvoor de module voor aanvraagfiltering toegang weigert. Deze segmenten worden niet weergegeven in de mappenlijsten. Een URL-segment is het onderdeel van het URL-pad dat tussen de slashtekens (/) ligt.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op deze functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Segment

Hiermee wordt het URL-segment aangegeven waartoe de service voor aanvraagfiltering toegang weigert. Deze segmenten worden niet weergegeven in de mappenlijsten.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Verborgen segment toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Verborgen segment toevoegen waarin u een verborgen segment kunt toevoegen aan de lijst met verborgen segmenten.

Zie de De pagina Aanvraagfiltering voor gemeenschappelijke elementen.

Zie ook


Inhoudsopgave