In het dialoogvenster Geavanceerde instellingen kunt u standaardsiteopties voor afzonderlijke FTP-sites beheren of wijzigen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

UTF8 toestaan

Hiermee wordt aangegeven of UTF8-activiteiten moeten worden toegestaan (met inbegrip van UTF8-bestandsnamen).

De standaardinstelling is True.

Bindingen

Hiermee wordt combinatie aangegeven van een IP-adres, virtuele host en poort waarop de FTP moet luisteren of er binnenkomende aanvragen zijn.

Id

Hiermee wordt het unieke id-nummer aangegeven voor de site. Dit nummer wordt gebruikt in plaats van mapnamen voor logboek- en traceringsbestanden.

Naam

Hiermee wordt een unieke naam voor de site aangegeven.

Fysiek pad

Hiermee wordt het fysieke pad aangegeven voor de virtuele map.

Automatisch starten

Hiermee wordt aangegeven of de site moet worden gestart bij het maken of zodra u IIS start. Bij het starten van een site wordt deze eigenschap ingesteld op True; bij het stoppen van site op False.

De standaardinstelling is True.

Time-out besturingskanaal

Hiermee wordt in seconden aangegeven na hoeveel tijd de verbinding met een FTP-sessie automatisch vanwege inactiviteit wordt verbroken.

De standaardwaarde is 120.

Time-out gegevenskanaal

Hiermee wordt in seconden aangegeven na hoeveel tijd de verbinding met een gegevenskanaal automatisch vanwege inactiviteit wordt verbroken.

Als u de standaardtime-outs gebruikt voor zowel het besturingskanaal als het gegevenskanaal, wordt het eerst de verbinding met het gegevenskanaal wordt verbroken, waarna, als er na 120 seconden nog steeds geen activiteit is, de verbinding met de sessie wordt verbroken.

De standaardwaarde is 30.

Socketgroepen uitschakelen

Hiermee wordt aangegeven of socketgroepen worden gebruikt voor sites die worden herkend aan het IP-adres in plaats van aan het poortnummer of de hostnaam.

De standaardinstelling is False.

Maximum aantal verbindingen

Hiermee wordt het maximum aantal gelijktijdige verbindingen met een server aangegeven.

De standaardwaarde is 4294967295.

Opnieuw instellen bij max. verbindingen

Hiermee wordt aangegeven of de verbinding met de FTP-sessie moet worden verbroken wanneer de reactie op het maximum aantal verbindingen wordt verzonden.

De standaardinstelling is False.

Luisterregister van de server

Hiermee wordt het aantal uitstaande sockets aangegeven dat in de wachtrij kan worden gezet.

De standaardwaarde is 60.

Niet-geverifieerde time-out

Hiermee wordt de time-out (in seconden) aangegeven tussen het moment waarop een nieuwe verbinding wordt gemaakt en het moment waarop de verificatiepoging wordt gestart.

De standaardwaarde is 30.

Het lezen van bestanden tijdens het uploaden toestaan

Hiermee wordt aangegeven of bestanden kunnen worden gelezen terwijl deze worden verstuurd naar de server.

De standaardinstelling is False.

Vervangen bij hernoemen toestaan

Hiermee wordt aangegeven of bestanden andere bestanden kunnen overschrijven wanneer de naam ervan wordt gewijzigd.

De standaardinstelling is False.

Gedeeltelijke uploads behouden

Hiermee wordt aangegeven of bestanden die gedeeltelijk zijn geüpload moeten worden bewaard. (Bijvoorbeeld wanneer een bestandsoverdracht voortijdig wordt beëindigd.)

De standaardinstelling is False.

Opmerking

Als de client de verbinding correct verbreekt vanwege een fout, worden gedeeltelijk geüploade gegevens mogelijk verwijderd.


Inhoudsopgave