Gebruik ASP.NET-imitatieverificatie als u een ASP.NET-toepassing wilt uitvoeren onder een andere beveiligingscontext dan de standaardcontext.

Als u imitatie inschakelt voor een ASP.NET-toepassing, kan die toepassing in twee verschillende contexten worden uitgevoerd: als de gebruiker die is geverifieerd door IIS of als een willekeurige door u ingestelde account. Als u bijvoorbeeld anonieme verificatie gebruikt en ervoor kiest de ASP.NET-toepassing uit te voeren als de geverifieerde gebruiker, wordt de toepassing uitgevoerd onder een account die is ingesteld voor anonieme gebruikers (meestal IUSR). Als u ervoor kiest de toepassing uit te voeren onder een willekeurige account, wordt deze uitgevoerd onder de beveiligingscontext die is ingesteld voor die account.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

ASP.NET-imitatie

Selecteer deze optie om ASP.NET-imitatieverificatie te beheren.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Inschakelen

Hiermee schakelt u ASP.NET-imitatieverificatie in.

Uitschakelen

Hiermee schakelt u ASP.NET-imitatieverificatie uit.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor ASP.NET-imitatie bewerken waarin u de identiteit kunt opgeven waaronder de ASP.NET-toepassing moet worden uitgevoerd. U kunt deze actie alleen uitvoeren als u ASP.NET-imitatie hebt geselecteerd in de lijst op de functiepagina.

Zie ook


Inhoudsopgave