In het dialoogvenster Verborgen segment toevoegen kunt u een URL-segment toevoegen aan de lijst met URL-segmenten waartoe de module voor aanvraagfiltering geen toegang verleent. Een URL-segment is een onderdeel van het URL-pad dat tussen de slashtekens (/) ligt.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Verborgen segment

Hiermee wordt het URL-segment aangegeven waarvoor de module v oor aanvraagfiltering toegang weigert.

Opmerking

De URL-segmenten die in de lijst met verborgen segmenten staan, worden niet in mappenlijsten weergegeven.

Zie ook


Inhoudsopgave