Met het dialoogvenster Opdracht toestaan of Opdracht weigeren kunt u een FTP-opdracht toevoegen aan de lijst met opdrachten waarvoor de FTP-service toegang verleent of weigert.

Waarschuwing

Wanneer deze functie onjuist wordt toegepast, kan de toegang tot uw server worden verhinderd. Als u bijvoorbeeld geen toegang verleent tot de opdrachten USER en PASS, kunnen gebruikers zich niet bij uw FTP-server aanmelden.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Opdracht

Hiermee wordt de FTP-opdracht aangegeven waarvoor de FTP-service toegang verleent of weigert.

Zie ook


Inhoudsopgave