Met Verborgen segmenten voor FTP kunt u een lijst definiëren met verborgen segmenten waarvoor de FTP-service toegang weigert. Deze segmenten worden niet weergegeven in de mappenlijsten. Als u bijvoorbeeld de toegang wilt verhinderen tot de Bin-map van uw webtoepassing, kunt u de Bin-map toevoegen als een verborgen segment voor uw FTP-site. Wanneer een FTP-client zich aanmeldt bij uw FTP-site, wordt de Bin-map niet weergegeven in de mappenlijsten. Als de FTP-client probeert de Bin-map te wijzigen, geeft de FTP-service een bericht dat de toegang is geweigerd voor de FTP-client.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Segment

Hiermee wordt het URL-segment aangegeven waarvoor de FTP-service toegang weigert. Deze segmenten worden niet weergegeven in de mappenlijsten.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Verborgen segment toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Verborgen segment toevoegen waarin u een verborgen segment kunt toevoegen aan de lijst met verborgen segmenten.

Verwijderen

Hiermee wordt een verborgen segment uit de lijst verwijderd.

Functie-instellingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor FTP-aanvraagfiltering bewerken waarin u de algemene eigenschappen en FTP-aanvraaglimieten kunt configureren.

Zie ook


Inhoudsopgave