Met de functiepagina HTTP-omleiding kunt u omleiding inschakelen en configureren hoe binnenkomende aanvragen worden omgeleid naar een nieuwe bestemming.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Aanvragen omleiden naar deze bestemming

Selecteer deze optie om omleiding in te schakelen en de URL op te geven waarnaar aanvragen worden omgeleid. Aanvragen worden omgeleid naar een virtueel pad, zoals http://www.contoso.com/sales of naar een bestand, zoals http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

Alle aanvragen omleiden naar de exacte bestemming (in plaats van de relatieve bestemming)

Selecteer deze optie wanneer u wilt dat clients worden omgeleid naar de exacte URL zoals opgegeven in het vak Aanvragen omleiden naar deze bestemming.

Als deze optie niet is geselecteerd, is de bestemming relatief ten opzichte van de opgegeven waarde in Aanvragen omleiden naar deze bestemming. Als u bijvoorbeeld de omleidingsbestemming configureert als http://www.contoso.com/sales en een binnenkomende aanvraag is http://www.contoso.com/marketing/default.aspx, leidt IIS de aanvraag om naar http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

Alleen aanvragen van inhoud in deze map (geen submappen) omleiden

Selecteer deze optie als u wilt dat clients alleen worden omgeleid naar inhoud in de map die is opgegeven in het vak Aanvragen omleiden naar deze bestemming.

Als deze optie niet is geselecteerd, worden aanvragen omgeleid naar de locatie in het vak Aanvragen omleiden naar deze bestemming en naar eventuele submappen onder die locatie. Als u bijvoorbeeld de omleidingsbestemming configureert als http://www.contoso.com/sales, kunnen aanvragen worden aangeboden vanuit mappen onder /sales als de optie Alle aanvragen omleiden naar de exacte bestemming (in plaats van de relatieve bestemming) niet ook is geselecteerd.

Statuscode

Selecteer een van de volgende opties om de omleidingsstatuscodes op te geven die naar clients worden verzonden:

  • Gevonden (302): hiermee wordt aan de webclient doorgegeven dat een nieuwe aanvraag bij de locatie moet worden ingediend. Dit is de standaardoptie.

  • Permanent (301): hiermee wordt aan de webclient doorgegeven dat de locatie voor de aangevraagde bron permanent is gewijzigd.

  • Tijdelijk (307): hiermee wordt voorkomen dat een webbrowser gegevens verliest als de browser een HTTP POST-aanvraag indient.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toepassen

Hiermee worden de wijzigingen opgeslagen die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Annuleren

Hiermee worden de wijzigingen geannuleerd die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Zie ook


Inhoudsopgave