Met de dialoogvensters ISAPI-filter toevoegen en ISAPI-filter bewerken kunt u een DLL-bestand toevoegen of wijzigen waarmee de functionaliteit van IIS kan worden gewijzigd of uitgebreid.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Filternaam

Typ de naam van het ISAPI-filter.

Uitvoerbaar bestand

Typ het pad van het DLL-bestand van het ISAPI-filter. Voorbeeld: %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Zie ook


Inhoudsopgave