Als u IIS wilt configureren zodat werkprocessen in een groep van toepassingen periodiek opnieuw worden gestart, gebruikt u de pagina Recyclingvoorwaarden van de wizard Recyclinginstellingen voor groepen van toepassingen bewerken. Zo kunt u waardevolle systeembronnen herstellen en slecht werkende werkprocessen beter beheren.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Regelmatige tijdsintervallen (in minuten)

Schakel deze optie in als u een tijdsinterval (in minuten) wilt opgeven waarna IIS het werkproces moet recyclen. U kunt deze optie kiezen als u een toepassing hebt die problemen veroorzaakt wanneer deze langere tijd wordt uitgevoerd. Stel op basis van uw ervaring met de toepassing de waarde in op een kortere tijd dan de tijd die is verstreken voordat de toepassing uitviel.

Vast aantal aanvragen

Schakel deze optie in als u het aantal aanvragen wilt opgeven waarna IIS het werkproces moet recyclen. U kunt deze optie kiezen als u een toepassing hebt die problemen veroorzaakt nadat een bepaald aantal aanvragen is bereikt. Configureer op basis van uw ervaring met de toepassing de waarde met een kleiner aantal dan het aantal aanvragen dat is verwerkt voordat de toepassing uitviel.

Specifieke tijd(en)

Schakel deze optie in als u een tijd of tijden wilt instellen waarop IIS het werkproces moet recyclen, in een periode van 24 uur. Als u bijvoorbeeld een werkproces wilt recyclen om 4:30 en 16:30, typt u 4:30, 16:30. De tijd die u opgeeft, is de lokale tijd van de webserver. U kunt deze optie kiezen als u een toepassing hebt die problemen veroorzaakt wanneer deze een langere tijd wordt uitgevoerd en wanneer u de groep van toepassingen op een specifieke tijd wilt recyclen, zoals een tijd 's avonds laat of vroeg in de ochtend om overlast voor de gebruikers te voorkomen. Stel op basis van uw ervaring met de toepassing het interval in op een frequentie die regelmatig genoeg is om te voorkomen dat de toepassing uitvalt.

Virtueel-geheugengebruik (in kB)

Schakel deze optie in als u het maximum aantal kilobytes van het algemene virtuele systeemgeheugen wilt instellen dat door een werkproces kan worden gebruikt voordat het proces wordt gerecycled. U kunt deze optie inschakelen als u merkt dat het virtueel-geheugengebruik op de server aanzienlijk toeneemt. Dit kan betekenen dat een toepassing meerdere malen geheugen reserveert, waardoor de geheugenheap wordt gefragmenteerd. Als u een te hoge waarde invoert, kunnen de systeemprestaties aanzienlijk verslechteren. In eerste instantie moet u de drempel voor het virtuele geheugen instellen op minder dan 70% van het beschikbare virtuele geheugen en daarna zo nodig de instellingen aanpassen.

Privé-geheugengebruik (in kB)

Schakel deze optie in als u het maximum aantal kilobytes van het afzonderlijk toegewezen fysieke systeemgeheugen wilt instellen dat door een werkproces kan worden gebruikt voordat het proces wordt gerecycled. U kunt deze optie inschakelen als een toepassing te kampen heeft met geheugenlekkage. Als u een te hoge waarde invoert, kunnen de systeemprestaties aanzienlijk verslechteren. In eerste instantie moet u deze waarde instellen op maximaal 60% van het beschikbare fysieke geheugen op de server en daarna zo nodig deze instelling aanpassen.

Zie ook


Inhoudsopgave