Met de functiepagina Verbindingsreeksen kunt u een lijst met verbindingsreeksen beheren die meestal worden gebruikt door toepassingen in beheerde code.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier wordt de naam van de verbindingsreeks weergegeven.

Verbindingsreeks

Hier worden de details van de verbindingsreeks weergegeven.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Verbindingsreeks toevoegen waarin u een SQL-verbindingsreeks of een aangepaste verbindingsreeks kunt configureren.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Verbindingsreeks bewerken waarin u de geselecteerde verbindingsreeks kunt bewerken.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Zie ook


Inhoudsopgave