Du använder funktionssidan Anslutningssträngar för att hantera en lista över anslutningssträngar som vanligtvis används av webbprogram med förvaltad kod.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välja ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Här visas namnet för varje programpool.

Anslutningssträng

Här visas uppgifter om anslutningssträngen.

Typ av post

Visar om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till anslutningssträng där du kan konfigurera en SQL- eller anpassad anslutningssträng.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera anslutningssträng där du kan redigera vald anslutningssträng.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Se även


Innehåll