Använd dialogrutan Ny funktion är tillgänglig för att ladda ned och installera kod för att stödja eventuella nya IIS-hanteraren-funktioner som finns på servern som du ansluter till. Efter att du installerat en funktion kan du använda den i IIS-hanteraren under efterföljande anslutningar till samma server eller till alla servrar med samma funktion om inte en administratör tar bort delegeringen för funktionen vid ett senare tillfälle.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Sammansättning

Visar namnet på alla .dll-filer som finns tillgängliga för nedladdning och installation på din dator. Markera kryssrutan för det som du vill ladda ned och installera och klicka sedan på OK.

OBS

När det inte går att bekräfta att den som publicerat koden har en giltig digital signatur visas en säkerhetsvarning innan koden laddas ned till datorn. Klicka på Kör om du litar på programutgivaren och vill fortsätta ladda ned, eller klicka på Kör inte om du vill avbryta nedladdningen.

Funktioner

Visar funktionen eller funktionerna som finns för varje .dll-fil.

Storlek

Visar storleken för .dll-filen.

Version

Visar versionen för .dll-filen.

Se även


Innehåll